Бұл кестеде статистикада бар, ТДМ-ң тиісті жаһандық көрсеткішіне ен жақын, нақты көрсеткіш үшін метадеректер ұсынылған. Жаһандық көрсеткіш толығымен қолжетімді болған жағдайда бұл кесте бойынша ұлттық әдіснама және спецификалық метадеректер туралы ақпаратты алу үшін консультация жүргізу керек екеніне көңіл бөлу керек

Жаhандық көрсеткішпен салыстыру

Жаһандық өзгеріссіз

Қолжетімді көрсеткіш
Көрсеткіштің сипаттамасы
Географиялық қамту

Қазақстан

Өлшем бірлігі
Анықтама
Есептеулер
Пікірлер мен шектеулер
Деректер соңғы рет жаңартылды 2020-12-19: see changes on GitHub Жаңа қосымша бетте ашылады
Метадеректер соңғы рет жаңартылды 2021-02-08: see changes on GitHub Жаңа қосымша бетте ашылады

Бұл кестеде БҰҰ Статистикалық комиссиясымен белгіленген ТДМ көрсеткіштерінің метадеректері үшін ақпарат ұсынылған. Толық жаһандық метадеректер БҰҰ Статистикалық бөлімімен ұсынылған.

Көрсеткіштің атауы

Тұрғын үй-жайлардағы ауаның және атмосфералық ауаның ластануынан өлім-жітім

Indicator number

3.9.1

Target name

2030 жылға дейін қауіпті химиялық заттардың әсер етуі және ауа, су және топырақтың ластануы мен улануы нәтижесінде болатын өлімдер мен аурулардың мөлшерін айтарлықтай азайту

Target number

3.9

Жаһандық көрсеткіштің сипаттамасы
БҰҰ-мен тағайындалған деңгейі

1

БҰҰ депозитарлық мекемесі

World Health Organisation (WHO)

БҰҰ метадеректеріне сілтеме United Nations Sustainable Development Goals Metadata (PDF 216 KB) Жаңа қосымша бетте ашылады
Ұйым
Құрастыру

Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

Жүзеге асыру

Министерство здравоохранения РК

Дереккөз

Информационная система «Регистрационный пункт ЗАГС» Местный исполнительный орган (РАГС), Информационная система “Регистр прикрепленного населения” Министерство зравоохранения РК, Информационная система Судебных органов “Торелик” Верховный суд РК